Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A - B - C MỚI NHẤT

Gọi Ngay:
Trung Kiên: 0966. 325 382    0936. 331. 662

Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12,  3 tòa A – B – C. Với các loại diện tích như: 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ. 

Sẽ nhận nhà vào THÁNG 11 tới

chung cư kim văn kim lũ

Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 45 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.
                                    
Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2.
Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2.
Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2.

Giá gốc 14tr/m2 ___Tầng từ: 2, 3, 4, 12A, 17 – 20
Giá gốc 14.5tr/m2___Tầng từ: 5 – 16
Giá gốc 13tr/m2_____Tầng 21 – 25
Giá gốc 12.5tr/m2____Tầng 26 – 30
Giá gốc 12tr/m2______Tầng 31 – 35
Giá gốc 11tr/m2 ______Tầng 36 – 41
Giá gốc 10tr/m2_______Tầng 42 – 45

Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0977. 079. 403  /  0944. 481. 137
Yho: kimkangn098
Mail: trungkienn098@gmail.com


CĂN HỘ 45M2:   ( thiết kế 1 phòng ngủ - 1 vệ sinh )
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A – 45m2
Tầng 6 căn 12:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 9 căn 36:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 12căn 36:     giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 16 căn 36:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 12:    giá gốc 14 tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 12:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 36:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 12:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 36:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 12:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 36:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 36:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B – 45m2
Tầng 5 căn 12:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 8 căn 36:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 8 căn 12:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 10 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 10căn 36:     giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 14 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 36:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 12:    giá gốc 14 tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 12:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 36:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 36:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 12:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 36:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 12:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 36:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 36:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 45m2
Tầng 6 căn 12:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 6 căn 36:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 9 căn 36:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 12căn 36:     giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 16 căn 36:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 12:    giá gốc 14 tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 12:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 12:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 36:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 12:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 36:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 12:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 36:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 36:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 36:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng

CĂN HỘ 53.5M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh )
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A – 53.5m2
Tầng 9 căn 44:      giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 20:    giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 14 căn 28:    giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 16 căn 44:    giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 44:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 04:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 20:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 28:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 44:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 04:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 28:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 04:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 44:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 28:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 44:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 20:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 32 căn 44:    giá gốc 12 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 44:    giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 20:    giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 28:    giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 44:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 04:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 39 căn 28:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 44:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B – 53.5m2
Tầng 5 căn 04:      giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 8 căn 20:      giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 28:    giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 44:    giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 44:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 187 căn 04:  giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 20:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 28:    giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 44:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 04:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 23 căn 28:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 04:    giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 44:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 27 căn 28:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 27 căn 44:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 20:    giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 44:    giá gốc 12 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 44:    giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 20:    giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 28:    giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 44:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 38 căn 04:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 39 căn 28:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 44:    giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 53.5m2
Tầng 6 căn 44:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 9 căn 20:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 28:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 44:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 44:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 04:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 20:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 28:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 44:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 04:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 28:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 04:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 44:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 28:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 44:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 20:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 32 căn 44:   giá gốc 12 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 44:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 20:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 28:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 04:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 44:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 39 căn 28:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 44:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

CĂN HỘ 54.3M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh )
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A - 54.3m2
Tầng 5 căn 40:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 6 căn 16:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 9 căn 08:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 10 căn 32:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 12 căn 08:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 40:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 08:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 16:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 32:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 40:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 08:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 16:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 40:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 32:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 40:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 08:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 16:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 32:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 40:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 40:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 16:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 08:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 32:   giá gốc 11 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 38 căn 40:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 38 căn 08:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 40:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B - 54.3m2
Tầng 6căn 40:      giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 6 căn 16:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 8 căn 08:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 32:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 14 căn 08:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 16 căn 40:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 08:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 16:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 32:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 40:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 08:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 16:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 40:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 32:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 40:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 08:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 16:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 32:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 40:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 40:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 16:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 08:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 32:   giá gốc 11 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 38 căn 40:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 38 căn 08:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 40:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C - 54.3m2
Tầng 5 căn 40:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 6 căn 16:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 10 căn 08:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 32:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 14 căn 08:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 16 căn 40:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 08:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 16:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 32:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 40:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 08:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 16:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 23 căn 40:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 32:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 40:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 27 căn 08:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 27 căn 16:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 29 căn 32:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 40:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 40:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 16:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 08:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 32:   giá gốc 11 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 38 căn 40:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 39 căn 08:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 39 căn 40:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

CĂN HỘ 56.2M2:   ( căn góc: thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh )
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A – 56.2m2
Tầng 4 căn 06:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 5 căn 18:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 5 căn 42:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 18:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 9 căn 30:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 12 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 15 căn 06:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 30:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 18:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 42:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 06:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 06:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 22 căn 18:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 24 căn 30:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 24 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 06:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 29 căn 18:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 06:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 30:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 42:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 30:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 06:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 18:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 30:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B – 56.2m2
Tầng 4 căn 42:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 5 căn 06:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 6 căn 42:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 18:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 9 căn 30:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 11 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 18:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 06:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 30:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 42:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 18:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 22 căn 18:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 23 căn 30:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 24 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 06:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 18:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 29 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 06:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 30:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 42:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 30:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 06:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 18:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 30:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 56.2m2
Tầng 4 căn 42:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 5 căn 06:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 42:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 18:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 9 căn 30:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 14 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 15 căn 18:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 06:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 30:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 42:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 18:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 22 căn 18:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 23 căn 30:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 06:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 29 căn 18:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 29 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 06:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 30:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 42:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 42:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 06:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 18:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 30:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng

CĂN HỘ 60.4M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 1 vệ sinh )
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A - 60.4m2
Tầng 4 căn 48:       giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 48:     giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 24:     giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 48:     giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B - 60.4m2
Tầng 4 căn 48:       giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 22 căn 48:     giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 24:     giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 48:     giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 24:     giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 48:     giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C - 60.4m2
Tầng 5 căn 48:       giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng

CĂN HỘ 65.1M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A – 65.1m2
Tầng 5 căn 38:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 9 căn 14:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 10:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 14:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 34:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 38:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 10:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 38:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 41 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B – 65.1m2
Tầng 5 căn 38:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 6 căn 14:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 12 căn 34:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 15 căn 14:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 34:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 34:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 10:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 34:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 14:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 34:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 38:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 10:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 34:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 14:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 38:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 41 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 65.1m2
Tầng 6 căn 38:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 14:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 10 căn 34:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 14 căn 14:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 15 căn 34:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 14:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 14:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 34:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 10:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 38:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 10:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 34:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 14:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 38:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

CĂN HỘ 73.6M2:   ( thiết kế 3 phòng ngủ - 2 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A – 73.6m2
Tầng 6 căn 22:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 14 căn 46:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 26:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 46:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 22:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 02:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 26:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 22:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 02:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 26:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 46:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 26:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B – 73.6m2
Tầng 8 căn 46:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 11 căn 26:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 02:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 22:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 02:    giá gốc 13tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 26:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 26:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 26:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 46:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 22:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 73.6m2
Tầng 7 căn 46:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 10 căn 22:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 02:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 26:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 02:    giá gốc 13tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 26:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 26:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 26:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 46:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 22:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng