CĂN 54.3M2

bảng tổng hợp các căn 54m2 chung cư kim văn kim lũ ct12
* Công Ty Tôi luôn là 1 trong những đơn vị đi đầu về về phân phối các căn hộ chung cư của Chủ Đầu Tư Xí Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Số 1 Lai Châu
* Từ khi CĐT mở bán Dự Án đầu tiên 
 và hiện tại là Chung cư kim văn kim lũ ct12a ct12b ct12c. Chúng Tôi đang phân phối trực tiếp từ Chủ Đầu Tư. LH: 0977. 079. 403

54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A54.3M2 CT12A
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
5
40
Cửa TN – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
9
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
11
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
15
08
CửaTN – Ban Công TB
16
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
18
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
14TR/M2
20
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
22
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

13TR/M2
24
08
CửaTN – Ban Công TB
25
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
26
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
28
08
CửaTN – Ban Công TB
29
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
30
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
31
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

12TR/M2
32
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
35
08
CửaTN – Ban Công TB
36
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

11TR/M2
38
08
CửaTN – Ban Công TB
38
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
40
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B

54.3M2 CT12B
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
6
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
8
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
12
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
15
08
CửaTN – Ban Công TB
16
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
19
08
CửaTN – Ban Công TB
14TR/M2
20
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
21
40
Cửa TN – Ban Công ĐN

13TR/M2
23
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
25
06
CửaTN – Ban Công TB
26
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
08
CửaTN – Ban Công TB
28
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
30
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
32
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

12TR/M2
32
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
34
08
CửaTN – Ban Công TB
37
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

11TR/M2
38
08
CửaTN – Ban Công TB
39
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
41
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C


54.3M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
8
40
Cửa TN – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
10
08
CửaTN – Ban Công TB
14
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
15
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
16
08
CửaTN – Ban Công TB
17
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
14TR/M2
20
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
21
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

13TR/M2
23
08
CửaTN – Ban Công TB
24
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
27
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
08
CửaTN – Ban Công TB
29
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
30
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
31
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

12TR/M2
32
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
35
08
CửaTN – Ban Công TB
36
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

11TR/M2
37
08
CửaTN – Ban Công TB
38
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
40
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN