CĂN 60.4M2

* Công Ty Tôi luôn là 1 trong những đơn vị đi đầu về về phân phối các căn hộ chung cư của Chủ Đầu Tư Xí Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Số 1 Lai Châu
* Từ khi CĐT mở bán Dự Án đầu tiên 
 và hiện tại là Chung cư kim văn kim lũ ct12a ct12b ct12cChúng Tôi đang phân phối trực tiếp từ Chủ Đầu Tư. LH: 0977. 079. 403
*  Bảng Tổng hợp các căn 60.4m2.  
Tòa
Tầng
Căn
Diện tích
Hướng
Giá gốc
CT12A
18
48
60.4
TN
14
CT12A
26
24
60.4
ĐB
12.5
CT12A
35
24
60.4
ĐB
12

CT12B
4
48
60.4
TN
14
CT12B
11
24
60.4
ĐB
14.5
CT12B
11
48
60.4
TN
14.5
CT12B
14
48
60.4

14.5
CT12B
17
24
60.4
ĐB
14
CT12B
17
48
60.4
TN
14
CT12B
23
48
60.4
TN
13
CT12B
23
24
60.4

13
CT12B
31
24
60.4

12
CT12B
32
24
60.4
ĐB
12
CT12B
33
24
60.4
ĐB
12
CT12B
33
48
60.4
TN
12
CT12B
35
24
60.4

12
CT12B
35
48
60.4

12

CT12C
5
24
60.4 


CT12C
5
48
60.4 


CT12C
7
24
60.4 


CT12C
7
48
60.4 


CT12C
8
24
60.4 


CT12C
8
48
60.4 


CT12C
11
24
60.4 


CT12C
11
48
60.4 


CT12C
15
48
60.4 


CT12C
16
24
60.4 


CT12C
16
48
60.4 


CT12C
17
24
60.4 


CT12C
17
48
60.4 


CT12C
21
24
60.4 


CT12C
21
48
60.4 


CT12C
22
24
60.4 


CT12C
22
48
60.4 


CT12C
24
24
60.4 


CT12C
24
48
60.4 


CT12C
25
24
60.4 


CT12C
25
48
60.4 


CT12C
26
24
60.4 


CT12C
27
48
60.4 


CT12C
31
48
60.4 


CT12C
31
24
60.4 


CT12C
32
24
60.4 


CT12C
32
48
60.4 


CT12C
34
24
60.4 


CT12C
34
48
60.4 


CT12C
36
24
60.4 


CT12C
37
24
60.4 


CT12C
39
24
60.4 


CT12C
39
48
60.4 


CT12C
40
24
60.4 


CT12C
40
48
60.4 


CT12C
12a
24
60.4 


CT12C
12a
48
60.4 
mọi thông tin vui lòng xin liên hệ: 
PHỤ TRÁCH DỰ ÁN

TRUNG KIÊN: 0977. 079. 403