CĂN 73.6M2

* Công Ty Tôi luôn là 1 trong những đơn vị đi đầu về về phân phối các căn hộ chung cư của Chủ Đầu Tư Xí Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Số 1 Lai Châu
* Từ khi CĐT mở bán Dự Án đầu tiên: 
Chúng Tôi đang phân phối trực tiếp từ Chủ Đầu Tư. LH: 0977. 079. 403
* Bảng giá các căn 73.6m2  
Tòa
Tầng
Căn
Diện tích
Hướng
Giá gốc
CT12A
7
46
73.6
TN
14.5
CT12A
17
26
73.6
ĐB
14
CT12A
30
26
73.6
ĐB
12.5
CT12A
34
2
73.6
TN
12
CT12A
37
26
73.6
ĐB
11
CT12A
38
22
73.6
ĐB
11
CT12A
38
46
73.6
TN
11
CT12A
38
22
73.6
TN
11
CT12A
38
46
73.6
ĐB
11
CT12A
39
22
73.6
ĐB
11
CT12A
39
26
73.6
ĐB
11
CT12A
41
2
73.6
TN
11
CT12B
4
46
73.6
TN
14
CT12B
5
26
73.6
ĐB
14.5
CT12B
5
2
73.6
TN
14.5
CT12B
5
46
73.6
TN
14.5
CT12B
6
22
73.6
ĐB
14.5
CT12B
6
26
73.6
ĐB
14.5
ct12B
11
46
73.6
TN
14.5
CT12B
11
22
73.6

14.5
CT12B
14
46
73.6
TN
14.5
CT12B
14
2
73.6
TN
14.5
ct12B
16
26
73.6
ĐB
14.5
ct12B
16
46
73.6
TN
14.5
CT12B
16
26
73.6

14.5
CT12B
16
46
73.6

14.5
ct12B
17
26
73.6
ĐB
14
ct12B
17
46
73.6
TN
14
CT12B
17
26
73.6

14
CT12B
18
26
73.6
ĐB
14
CT12B
22
46
73.6
TN
13
CT12B
24
22
73.6
ĐB
13
CT12B
25
26
73.6
ĐB
13
ct12B
25
46
73.6
TN
13
ct12B
27
26
73.6
ĐB
12.5
CT12B
28
22
73.6
ĐB
12.5
CT12B
28
26
73.6

12.5
CT12B
29
22
73.6
ĐB
12.5
CT12B
29
2
73.6
TN
12.5
CT12B
30
26
73.6

12.5
CT12B
31
26
73.6
ĐB
12
ct12B
31
2
73.6
TN
12
ct12B
31
46
73.6
TN
12
CT12B
32
26
73.6
ĐB
12
ct12B
32
2
73.6
TN
12
CT12B
33
26
73.6
ĐB
12
CT12B
34
46
73.6
TN
12
CT12B
35
46
73.6
TN
11
CT12B
35
26
73.6

12
CT12B
35
22
73.6

12
CT12B
35
46
73.6

12
CT12B
37
46
73.6

11
CT12B
37
26
73.6

11
ct12B
39
26
73.6
ĐB
11
CT12C
5
2
73.6 


CT12C
5
22
73.6 


CT12C
5
26
73.6 


CT12C
5
46
73.6 


CT12C
7
2
73.6 


CT12C
7
22
73.6 


CT12C
7
26
73.6 


CT12C
7
46
73.6 


CT12C
8
2
73.6 


CT12C
8
22
73.6 


CT12C
8
26
73.6 


CT12C
8
46
73.6 


CT12C
11
2
73.6 


CT12C
11
22
73.6 


CT12C
11
26
73.6 


CT12C
11
46
73.6 


CT12C
12
2
73.6 


CT12C
12
22
73.6 


CT12C
12
26
73.6 


CT12C
12
46
73.6 


CT12C
15
2
73.6 


CT12C
15
22
73.6 


CT12C
15
26
73.6 


CT12C
15
46
73.6 


CT12C
16
2
73.6 


CT12C
16
22
73.6 


CT12C
16
26
73.6 


CT12C
16
46
 73.6


CT12C
17
2
73.6 


CT12C
17
22
73.6 


CT12C
17
26
73.6 


CT12C
17
46
73.6 


CT12C
19
2
73.6 


CT12C
19
22
73.6 


CT12C
19
26
73.6 


CT12C
21
22
 73.6


CT12C
21
26
73.6 


CT12C
22
22
73.6 


CT12C
22
26
73.6 


CT12C
22
46
73.6 


CT12C
23
26
73.6 


CT12C
23
22
73.6 


CT12C
24
2
73.6 


CT12C
24
22
73.6 


CT12C
24
26
 73.6


CT12C
24
46
 73.6


CT12C
25
22
 73.6


CT12C
25
26
73.6 


CT12C
25
46
 73.6


CT12C
25
2
73.6 


CT12C
26
2
 73.6


CT12C
26
22
73.6 


CT12C
27
2
73.6 


CT12C
28
22
73.6 


CT12C
28
26
73.6 


CT12C
29
46
73.6 


CT12C
30
2
73.6 


CT12C
30
26
73.6 


CT12C
31
2
73.6 


CT12C
31
22
73.6 


CT12C
31
26
73.6 


CT12C
32
2
73.6 


CT12C
32
22
73.6 


CT12C
32
26
73.6 


CT12C
32
46
73.6 


CT12C
34
2
73.6 


CT12C
34
22
73.6 


CT12C
34
26
73.6 


CT12C
34
46
73.6 


CT12C
35
26
73.6 


CT12C
35
46
73.6 


CT12C
35
2
73.6 


CT12C
35
22
73.6 


CT12C
36
22
73.6 


CT12C
37
2
73.6 


CT12C
38
26
73.6 


CT12C
38
46
73.6 


CT12C
39
2
73.6 


CT12C
39
22
73.6 


CT12C
39
26
73.6 


CT12C
39
46
73.6 


CT12C
12a
2
73.6 


CT12C
12a
22
73.6 


CT12C
12a
26
73.6 


CT12C
12a
46
73.6