CĂN 65.1M2

* Công Ty Tôi luôn là 1 trong những đơn vị đi đầu về về phân phối các căn hộ chung cư của Chủ Đầu Tư Xí Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Số 1 Lai Châu
Chúng Tôi đang phân phối trực tiếp từ Chủ Đầu Tư. LH: 0977. 079. 403


65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A

65.1M2 CT12A

TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
38
Cửa TB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
9
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
16
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
14
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
26
14
Cửa ĐN – Ban Công TB


12.5TR/M2
27
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
28
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
30
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
34
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
12TR/M2

34
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
40
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

11TR/M2
41
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B


65.1M2 CT12B

TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
34
Cửa TB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
10
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
11
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
12
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
16
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
17
14
Cửa ĐN – Ban Công TB


14TR/M2
18
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
18
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
19
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
20
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
21
14
Cửa ĐN – Ban Công TB

13TR/M2
22
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
23
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
23
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
26
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
27
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
31
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

12TR/M2
32
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
33
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
35
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
36
38
Cửa TB – Ban Công ĐN

11TR/M2
38
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
39
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
40
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C

65.1M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
34
Cửa TB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
8
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
11
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
14
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
16
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
17
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

14TR/M2
18
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
19
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
20
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
20
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
21
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

13TR/M2
22
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
23
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
25
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
26
38
Cửa TB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
26
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
27
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
31
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

12TR/M2
33
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
33
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
35
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
36
14
Cửa ĐN – Ban Công TB

11TR/M2
37
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
37
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
39
38
Cửa TB – Ban Công ĐN


mọi thông tin vui lòng xin liên hệ: 
PHỤ TRÁCH DỰ ÁN
TRUNG KIÊN: 0977. 079. 403